HOG Chapter online Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van The Bridge Chapter Holland, gevestigd te Heteren, Muskushouwsestraat 32, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09101110, hierna te noemen: ‘The Bridge Chapter‘.

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor je uiteengezet hoe wij met je persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel je vraag dan gerust per e-mail aan: secretary@bridge-chapter.nl.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien dit wettelijk is vereist.

Doel van de verwerking

  • Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:
  • Uitvoering geven aan het lidmaatschap;
  • Het aangaan en onderhouden van een relatie met alle leden van de HOG;
  • Het organiseren van ride-out’s en evenementen;
  • Het organiseren van clubbijeenkomsten;
  • Het verstrekken van de door jou gevraagde (eigen) informatie;
  • Archief doeleinden;
  • Analytische en onderzoeksdoeleinden;
  • Het versturen van nieuwsbrieven en service-gerichte informatie om onze leden te informeren, te interesseren en te betrekken;
  • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

In onderstaande tabel kun je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van je verzamelen en hoelang wij deze bewaren.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om je meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker wordt in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat jouw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft. Je kunt jouw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door je internet instellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de Help-functie van je browser.

E-mail

The Bridge Chapter gebruikt jouw email-adres voor het versturen van de nieuwsbrief en andere relevante informatie. Bij aanvang van je lidmaatschap wordt je email-adres toegevoegd aan de verzendlijst voor nieuwsbrieven. Je kunt jouw toestemming altijd intrekken door je af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht The Bridge Chapter te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij The Bridge Chapter op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen (mits deze gegevens niet nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst of de wet) of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren.

Beveiliging persoonsgegevens

The Bridge Chapter treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking.

Intellectueel eigendom

Door deelneming aan Ride-Outs of andere door The Bridge Chapter Holland georganiseerde evenementen geeft de deelnemer expliciet toestemming tot het nemen van foto’s of filmen van hem/haar zelf en zijn/haar motor en geeft aan The Bridge Chapter Holland het onvoorwaardelijke recht zijn afbeelding en gelieerde rechten te gebruiken voor alle publicaties van commerciële of niet-commerciële aard zonder daarbij enige vergoeding van welk hoedanigheid ook verschuldigd te zijn.

Minderjarigen

Indien je als minderjarige je wenst te registreren dien je hiertoe expliciete toestemming van je ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van The Bridge Chapter. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. The Bridge Chapter raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

The Bridge Chapter past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. The Bridge Chapter raadt je dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Contactgegevens

Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of The Bridge Chapter wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen via het email-adres: secretary@bridge-chapter.nl.

Meldpunt kwetsbaarheden

Ontdek je een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren. Stuur hiervoor een mail naar: media-officer@bridge-chapter.nl.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Stuur hiervoor een mail naar: secretary@bridge-chapter.nl.

Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.